Izziv: nič odpadkov!!


Najboljši v Sloveniji!
maj 30, 2009, 3:57 popoldan
Filed under: izziv nič odpadkov, nič odpadkov, primeri dobre prakse, Slovenija brez smeti

Na Vrhniki 50% odpadkov zberejo ločeno in so tako najboljši v Sloveniji! – na 2. mestu je menda Maribor z le 20% oz. zdaj menda 30%! – Žalostno je, da je slovensko povprečje menda okoli 8%! Večinoma pa posamezne občine in komunale menda niti niso spremljale točno, koliko odpadkov se zbere ločeno itd. V zadnjem času so menda sicer te evidence boljše, zanimivo bi jih bilo videti?

Zakaj ima ravnanje z odpadki vsaka občina urejeno po svoje, namesto da bi se poiskalo najboljše primere dobrih praks in to uredilo na državnem nivoju?

Primerjava med Gradcem in Ljubljano iz 2004/05 – šokantno!

CITAT: Ravnanje z odpadki v LJ regiji:
90% mešani komunalnih odpadkov se odloži
le 10% gre v predelavo

Ravnanje z odpadki v mestu Graz
* vrsto ukrepov za zmanjšanje, recikliranje in ponovno uporabo zbranih odpadkov
* ravnanje z odpadki v mestu Graz:
o 69% mešanih komunalnih odpadkov se reciklira
o 14% jih gre na deponijo (odlagališče)
o 17% zbranih odpadkov se termično obdela
/KONEC CITATA

Zakaj torej naše lokalne in nacionalne oblasti vidijo predvsem le sežigalnice, če tam pristane le čisto mali del odpadkov?!! (aja, tam je denar! – miljoni evrov, od EU itd!!)
Ali lahko dopustimo, da nam gradbeniki in zavedene (ali podkupljene?) oblasti diktirajo kvaliteto življenja??

Res je trenutni trg reciklatov v krizi, toda predtem se je dalo z reciklati celo lepo zaslužiti! – In tudi sedaj se z ločenim zbiranjem smeti lahko inštitucije in krajani izognejo visokim stroškom za odvoz odpadkov!

Motivacija na Vrhniki je bilo zapiranje lokalnega odlagališča, kjer se je dalo smeti poceni odložiti – z ločenim zbiranjem so odlagališču podaljšali življenjsko dobo za nekaj let! Zdaj smeti vozijo drugam, kjer pa odlaganje stane – ločeno zbiranje torej prihrani občanom in občini kar veliko denarja!

Kako so se tega torej lotili na Vrhniki?

1) dobri lokalni odloki, ki ‘zdržijo’ tudi na sodišču ter medobčinski inšpektor, ki dobro dela!

Ločeno zbiranje odpadkov je obvezno in sankcionirano – so pa najprej prijazni in ljudi opozorijo, da so se zmotili in med mešane smeti odložili tudi koristne odpadke, ter da tainta člen tega ne dopušča – šele če naslednji teden ni izboljšanja, se naredi prijava inšpektorju..
Velikost kant in količina smeti je določena na osebo (20-30 litrov) ter za npr. pospravljanje okoli hiše 3.5 ton na leto oz. 350 kg na dan, ne sme se kuriti na prostem (da ne bi ljudje kurili smeti!), vsaka hiša ima zeleno kanto..

Kosovni odvoz je vsako 1. soboto v mesecu, naroči se po dopisnici, kamor ljudje napišejo, kaj imajo – že tu je selekcija, kaj se sploh odvaža kot kosovni odpadki..
Pravijo, da je stvar veliko cenejša, saj je toliko manj črnih odlagališč!

2) osveščanje ljudi – akcije in informiranje po vseh možnih medijih itd.

3) posredno osveščanje na podlagi storitev – prijaznost, urejenost.. čiste in lepe kante za ločeno zbrane koristne surovine in lepi ter čisti tovornjaki vzbujajo v ljudeh prijetne asociacije ter mentalni ‘klik’ – da gre za koristne surovine in ne za smeti..

Plastika se sortira:

& balira – še vedno pa je to kar veliko plastike – oz. preveč!

(nekaj od te gre v reciklažo, iz bolj umazanih vrečk itd. pa se delajo briketi, ki se izvažajo v tujino kot gorivo za cementarne in industrijsko rabo, saj menda ‘fajn gorijo’! – ni potrebno omenjati, da je bolje delati čimmanj takih smeti! – le pomislimo na Lafarge v Zasavju!)

Novi sistem podjetja Zeos za pravilno zbiranje odpadne elektronske opreme na paletah:

v zabojnikih se je menda precej katodnih cevi razbilo, zato so letos spremenili način zbiranja.. (Upajmo, da se bo namesto ovijanja s plastično folijo našel kak bolj trajnosten način za večkratno uporabo?)


Tudi stiropor se posebej zbira in odda Slopak-u, ki zbira odpadno embalažo!


Če ljudje pripeljejo koristne odpadke ločeno (npr. kosovne odpadke itd), dobijo popust do 20% pri računu za odvoz smeti!

Kosovne lesene odpadke zmeljejo in kompostirajo (kompost se nato testira in uporabi glede na prisotnost problematičnih snovi!)

Imajo tudi novo kompostirnico, ki je edina zgradba, kjer so nas opozorili pred močnim vonjem!:)

Sicer je spodaj menda 28m smeti, pod tem pa menda star glinokop, toda vonja (ki sicer spremlja smeti) pravzaprav ni ali skoraj ni!

Ali si lahko zamislimo, da bi bila taka vsa podjetja za ravnanje z odpadki v prihodnosti? le sortiranje koristnih odpadkov.. ter nič nekoristnih?! 🙂
/no, v realnosti jih Vrhničani še imajo in pač odpeljejo drugam.. toda v prihodnosti, kdo ve?/

Imajo tudi izobraževalne programe za otroke in mladino ter odrasle.. Najraje bi vse slovenske župane poslala na ogled in izobraževalne dneve!!

V bližini je bil zgrajen tudi center za ravnanje z nevarnimi kemikalijami (sežiga tam menda ne bo, pač pa se jih bo vozilo v tujino) – vseeno pa jih je najbolje delati čimmanj!
Načrtuje se tudi center za recikliranje hladilnikov itd.

CDjev in DVDjev ne oddajajo v reciklažo, saj menda v Sloveniji ni ponudnika za tovrstno recikliranje.. čeprav jih v tujini ponekod reciklirajo!

Glede na to, da se bo v Sloveniji zaprlo kar nekaj odlagališč, ki niso po predpisih EU, bi morda tudi druge občine bile zainteresirane za podoben pristop?

V vasici St Arwans v Walesu so le z ločenim zbiranjem uspeli zmanjšati količino smeti za 77% (po teži), 95% ljudi ločuje odpadke, v le 3 mesecih pa so inspirirali tudi sosednje bolj urbano okolje, da se je udeležba pri recikliranju skoraj podvojila s 36% na 69% – medtem ko celjska sežigalnica zatrjuje, da naj bi zmanjšala smeti za 65% – ob hkratnem zastrupljanju že tako obolelih meščanov! Kaj je torej bolj smiselno?

Kako smiselno je 4 leta komuniciranja z javnostmi vložiti v to, da lokalno okolje ‘sprejme’ sežigalnico? vir: http://www.ekocenter.si/ca-celje.doc

Razlagateljica je poudarila, da se strategija komuniciranja z javnostmi odvija že od idejne zasnove projekta in traja že 4 leta z obveščanjem in izobraževanjem prebivalcev, osveščanja gospodinjstev z letaki in obvestili, osveščanje prebivalcev in širše javnosti z lokalnimi TV oddajami, medijskimi sporočili, v šolah pa poteka projekt Otroci za pravilno ravnaje z odpadki. To je prvi primer v Sloveniji, kjer je lokalno okolje sprejelo termično obdelavo odpadkov in izgradilo zaupanje do izvedbe gradnje, dosežena pa je bila tudi ustrezna transparentnost in strokovna usposobljenost prebivalcev projekta in finančna podpora Evropske unije za izbor primerne sodobne tehnologije za pripravo odpadkov za sežig in same sežigalnice.

Energetika Celje, ki tudi sodeluje v projektu razlaga, da bodo s sodobno sežigalnico količino odloženih odpadkov na deponijo Bukovžlak zmanjšali za 65 %, na ekološko primeren način se bodo znebili blata iz čistilnih napravah, toploto bodo izkoristili za potrebe celjskega daljinskega ogrevanja, električno energijo bodo deloma uporabili doma, viške pa plasirali v distribucijsko o mrežje.

in kako lahko govorijo, da so Celjani to sprejeli? Če pa jim je sežigalnica – trn v peti!
Seveda pa so zelo dolgo vsi govorili o ‘toplarni’ in ne o sežigalnici!

Morda ni naključje, da so v Walesu napovedali vojno smetem!
in da naj bi tudi Wales postal ‘zero waste’ v celoti!

Kaj pa mi?

24 slovenskih občin vozi smeti v sežigalnico v Celje – če bi se vsi zgledovali po Vrhniki in po Walesu…?

Sodelujoče občine: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Braslovče, Mestna občina Celje, Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Kozje, Občina Laško, Občina Mozirje, Občina Podčetrtek, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Šentjur, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Štore, Občina Tabor, Mestna občina Velenje, Občina Vojnik, Občina Vransko in Občina Žalec.

Seveda pa samo recikliranje ni dovolj – najbolje je delati čimmanj smeti! – Slopak na svoji spletni strani poziva slovensko vlado in EU, naj zaradi trenutne krize na trgu reciklatov začasno dovolijo kot prioriteto sežig ali odlaganje na odlagališčih – o tem pa mogoče več kdaj drugič!

Še vedno pa so v Slopaku zakonsko obvezani zbirati ločeno zbrano embalažo in jo reciklirati – saj so bili ravno zato ustanovljeni! Zato le pridno ločujmo, kolikor le lahko!
Morda pa velja razmisliti o tem, kako kupiti stvari in jih prodati s čimmanj odvečne embalaže nasploh?!
Dražja embalažnina bo morda pomagala tudi trgovcem in proizvajalcem razmišljati bolj inovativno in drugače?

Advertisements